Personal case

Shchukin Alexander Filipovich Shchukin Alexander Filipovich Shusterovich Alexander Shusterovich Alexander Shtyrov Vyacheslav Fathername Shtyrov Vyacheslav Fathername Spiegel Boris Isaakovich Spiegel Boris Isaakovich Shpak Georgy Fathername Shpak Georgy Fathername Shokhin Alexander Fathername Shokhin Alexander Fathername Jakubowski Dmitriy Fathername Jakubowski Dmitriy Fathername Yakovlev Vladimir Anatolyevich Yakovlev Vladimir Anatolyevich Yakobashvili David Mikhailovich Yakobashvili David Mikhailovich Yakimenko Vasily Grigorievich Yakimenko Vasily Grigorievich Yavlinsky Grigory Alekseyevich Yavlinsky Grigory Alekseyevich Urumov George Urumov George Yushvaev Gabriel Abramovich Yushvaev Gabriel Abramovich Yusupov Vadim Faritovich Yusupov Vadim Faritovich Yuriev Evgeny Leonidovich Yuriev Evgeny Leonidovich Strukov Konstantin Ivanovich Strukov Konstantin Ivanovich Strunin Leonid Izyaslavovich Strunin Leonid Izyaslavovich Sulteev Rustem Nurgasimovich Sulteev Rustem Nurgasimovich Sumin Pyotr Ivanovich Sumin Pyotr Ivanovich Sutyaginsky Mikhail Sutyaginsky Mikhail